Oost-Vlaanderen

19 jan. 2022

Samenstelling van de Provinciale Raad

Voorzitter
Apotheker Annick MEULEBROECK
Annick22
Ondervoorzitter
Apotheker Patrick BRUYNOOGHE
Patrick Bruynooghe
Secretaris
Apotheker Els CARDOEN
Els Cardoen
Penningmeester
Apotheker Philippe CATTELAIN
Philippe Cattelain2
Effectief lid
Apotheker Tiene BAUTERS
Foto Tiene Bauters 10092021
Effectief lid
Apotheker Véronique BOURGUIGNON
Veronique
Effectief lid
Apotheker Leo HALET
Leo Halet
Effectief lid
Apotheker Karen LIEVENS
Karen Lievens
Plaatsvervangend lid
Apotheker Christine LIEVENS
Plaatsvervangend lid
Apotheker Karen ROETS
Magistraatassessor
De Heer André SIMONS
Plaatsvervangend Magistraatassessor
De Heer Hendrik DE WILDEMAN
Effectief afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Leo HALET
Leo Halet
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Koen VAN SUMERE
Effectief afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Rita GALLE
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Romain VAN HAUTEKERKE
Administratief secretaresse
Mevrouw Riet BILTRIS