19 jan. 2022

Samenstelling van de Provinciale Raad

Voorzitter
Apotheker Leila BELHADJ SALEM
Ondervoorzitter
Apotheker Laurence PETRE
Secretaris
Apotheker Laurent HODY
Penningmeester
Apotheker Laurence PETRE
Effectief lid
Apotheker Marie-France HARDY
Effectief lid
Apotheker Nathalie FESTRAETS
Effectief lid
Apotheker Sébastien BOTMAN
Effectief lid
Apotheker Nathalie GEHASSE
Effectief lid
Apotheker Fabian TRUS
Magistraatassessor
Mevrouw Isabelle DECOCQ
Plaatsvervangend Magistraatassessor
Mevrouw Dominique LIENARD
Effectief afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Michèle BOUILLON
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Laurence PETRE
Effectief afgevaardigde bij de Conseil d'appel
Apotheker Michel CHARDON
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Conseil d'appel
Apotheker Bernard BETHUME
Administratieve secretaresse
Mevrouw Anne Sanglier