19 jan. 2022

Samenstelling van de Provinciale Raad

Voorzitter
Apotheker Wim SPYSSCHAERT
Wim Spysschaert
Ondervoorzitter
Apotheker Eric GYSELEN
Eric Gyselen
Secretaris
Apotheker Anissa MESKAL
Anissa Meskal
Penningmeester
Apotheker Riet VAN DEN BROECK
Riet van den Broeck
Effectief lid
Apotheker Johan DE FREYN
Johan De Freyn
Effectief lid
Apotheker Steven SEMPELS
Steven Sempels
Effectief lid
Apotheker Hilde TROUILLARD
Hilde Trouillard
Effectief lid
Apotheker Florence VAN KERCKHOVEN
Florence Van Kerckhoven
Magistraatassessor
De Heer Marc VAN PASSEL
Marc Van Passel
Plaatsvervangend Magistraatassessor
De Heer Jacques MAHIEU
Effectief afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Thierry DESBUQUOIT
Thierry Desbuquoit
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad
Apotheker Leen COPPENS
Effectief afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Lieve HOOFT
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Raad van Beroep
Apotheker Koenraad SMET
Administratief secretaresse
Mevrouw Innez DEJONGHE