Covid vaccinatie door de apotheker – Wet van 28 februari 2022

16 jun. 2022
  • Home
  • Nieuws
  • Covid vaccinatie door de apotheker – Wet van 28 februari 2022

Sinds 12 maart 2022[1] wordt, “om vaccinatie toegankelijker te maken” door een aantal obstakels die daarmee gelinkt zijn weg te nemen[2], aan de apothekers die werkzaam zijn in voor het publiek opengestelde officina’s toegelaten om vaccins tegen Covid voor te schrijven en toe te dienen. De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft zich positief uitgesproken over dit initiatief in een advies van 17 januari 2022.

Deze toelating voor de apotheker om medische handelingen uit te voeren wordt op een blijvende manier voorzien in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (art. 3, §§ 4 en 6, en art. 22). Deze toelating wordt onderworpen aan verschillende voorwaarden:

  • De apotheker mag slechts een vaccin tegen Covid voorschrijven voor zover hij deze onmiddellijk toedient in de apotheek.
  • De apotheker die vaccins tegen Covid in zijn officina toedient, moet op elk moment kunnen aantonen dat hij een specifieke opleiding heeft gevolgd en ervoor geslaagd is. Deze opleiding “bevat een opleiding van minimum 8 uur, welke theoretische aspecten van vaccinatie omvat, met inbegrip van de samenstelling van de vaccins, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, allergieën op bepaalde bestanddelen en allergische reacties op vaccins, en praktische aspecten rond vaccinatietechnieken, zoals het steriel toedienen, het herkennen van ernstige allergische reacties met name anafylaxie, en basistechnieken van reanimatie”. Deze moet elke drie jaar hernieuwd worden.
  • De toediening van het vaccin moet worden geregistreerd in Vaccinet+[3].

Deze toelating gaat gepaard met de mogelijkheid om adrenaline voor te schrijven en subcutaan of intramusculair toe te dienen in geval van anafylactische shock van de patiënt na de toediening van het vaccin.

Het voorschrijven van het vaccin tegen Covid – zoals trouwens het voorschrijven van het griepvaccin wat ook aan de apotheker is toegestaan door artikel 3, § 3 van de bovenvermelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015 – wordt gedaan door de “registratie van de aflevering in het register van de apotheker”.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten heeft aangekondigd dat een beroep tegen de wet van 28 februari 2022 werd ingediend bij het Grondwettelijk Hof (communiqué van 17 mei 2022). Zo’n beroep is niet schorsend: de vaccinatie tegen Covid door de apotheker in de apotheek mag dus voorlopig doorgaan onder de in deze communicatie beschreven voorwaarden.

Een specifieke vergoeding wordt voorzien voor de voorbereiding, aflevering en toedining van Covid-vaccins door een KB van 6 december 2022.