Invoering van een honorarium voor de apotheker

01 apr. 2010
  • Home
  • Nieuws
  • Invoering van een honorarium voor de apotheker

Op heden, 1 april 2010, wordt een nieuw honorariumsysteem ingevoerd voor de officina- apothekers.

Een vast afleveringshonorarium, dat betrekking heeft op de intellectuele prestatie van de apotheker, wordt toegepast.

De rol van de apotheker in het gezondheidssysteem is inderdaad sterk geëvolueerd. Daar waar hij voorheen een specialist was in de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen, wordt hij nu steeds meer betrokken bij de begeleiding van de patiënt in zijn geneesmiddelenverbruik en moet hij de opvolging inzake therapietrouw verzekeren. Een optimaal gebruik van de afgeleverde geneesmiddelen dient steeds ondersteund te zijn door aangepast en gespecialiseerd advies.
Bovendien moet de apotheker preventief raad geven inzake problemen die zich kunnen voordoen wegens mogelijke contra-indicaties, interacties en neveneffecten van geneesmiddelen.

De wetgeving met betrekking tot het beroep van apotheker heeft de belangrijke en doorslaggevende rol van de apotheker inzake farmaceutische zorg vastgelegd en bepaalde hiertoe de regels voor goede officinale praktijken en voor de opvolging van het farmaceutisch patiëntendossier.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers verheugt er zich over dat de nieuwe wettelijke bepalingen ten volle de rol van de apotheker als zorgverstrekker in de eerstelijnsgezondheidszorg erkennen. De invoering van een honorarium, ter vervanging van een bezoldiging gebaseerd op een winstmarge, benadrukt de intellectuele prestatie van de apotheker in zijn rol van specialist van het geneesmiddel en raadgever inzake gezondheidszorg.