Update van de gecommentarieerde Code

13 okt. 2023
  • Home
  • Nieuws
  • Update van de gecommentarieerde Code

Sinds de publicatie van de eerste uitgave van de gecommentarieerde Code van farmaceutische plichtenleer in 2021 is het farmaceutisch landschap verder geëvolueerd. De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft met deze veranderingen in de apothekerswereld consequent rekening gehouden.

Een nieuwe geüpdate versie van de gecommentarieerde Code staat nu online met de aanpassingen in groen.

De Nationale Raad blijft steeds ter beschikking voor alle vragen of suggesties.