HProCard

14 feb. 2008

De directeurs van het Nationaal Secretariaat nemen actief deel aan de bijeenkomsten van de bevoegde instanties uit de verschillende Europese lidstaten met het oog op het invoeren van een Europese beroepskaart voor beoefenaars van gezondheidsberoepen.

Verschillende landen hebben zich aangediend als deelnemer aan deze besprekingen, zoals Noorwegen, Zwitserland en Slovenië.

Onze Orde kreeg de taak en de verantwoordelijkheid om een voorstel van statuten op te stellen voor deze Vereniging in oprichting.