(Her)inschrijven als apotheker werkzaam buiten de officina in overstromingsgebied

05 aug. 2021
 • Home
 • Nieuws
 • (Her)inschrijven als apotheker werkzaam buiten de officina in overstromingsgebied

Naar analogie met de gratis (her)inschrijving van apothekers in de Orde als "tijdelijk actief" werkzaam in een vaccinatiecentrum, kregen we de vraag van het FAGG om een gelijkaardige regeling te treffen ter ondersteuning van apothekers die werken buiten de officina in overstromingsgebied (zoals bijvoorbeeld in de Rode Kruis-posten) om patiënten van de nodige medicatie te voorzien en medicatieschema’s te reconstrueren.We voorzien deze regeling te laten lopen tot het einde van het jaar 2021. De situatie zal op dat moment worden geëvalueerd.

Om van deze uitzonderlijke inschrijving bij de Orde te kunnen gebruik maken, dient u rekening te houden met volgende modaliteiten:

 • De houder van het diploma moet zelf de aanvraag indienen.
 • De vraag om inschrijving dient gesteld te worden aan de Provinciale Raad van de provincie waar de betrokkene gedomicilieerd is met:
  • kopie van de identiteitskaart
  • kopie van het diploma
  • aanduiding van de plaats van tewerkstelling en aard van de te vervullen functie
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maand
 • De inschrijving is tijdelijk en geldt van de datum van inschrijving op de lijst door de Provinciale Raad tot 31 december 2021.
 • De inschrijving is gratis.

De Nationale Raad wijst de collegae die gebruik willen maken van deze procedure erop dat ze vooraf moeten nagaan bij hun huidigewerkgever onder welke voorwaarden ze zich kunnen engageren tijdens deze coronaviruscrisis naast hun actuele job.

Verder is bij elke vorm van het beoefenen van de artsenijbereidkunde na inschrijving een degelijke beroepsverzekering nodig die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt.

De Nationale Raad dankt oprecht alle collegae die zich vol overgave professioneel inzetten in deze moeilijke tijden.

U KAN ZICH HIER TIJDELIJK (HER)INSCHRIJVENALS APOTHEKER WERKZAAM BUITEN DE OFFICINAIN OVERSTROMINGSGEBIED
klik hieronder op de Provinciale Raad van de provincie waar u gedomicilieerd bent

Provinciale Raad Antwerpen

Provinciale Raad Limburg

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen

Provinciale Raad Vlaams-Brabant

Provinciale Raad West-Vlaanderen

Provinciale Raad Franstalig Brabant