De Europese beroepskaart voor beoefenaars van een gezondheidsberoep

30 nov. 2007
  • Home
  • Nieuws
  • De Europese beroepskaart voor beoefenaars van een gezondheidsberoep

Een voorstel van ontwerp van een Europese kaart voor de beoefenaars van een gezondheidsberoep werd aan het Europees Parlement voorgesteld op woensdag 17 oktober 2007 in aanwezigheid van twee Europese afgevaardigden die het voorstel steunen.

Deze studie kadert in het vrije verkeer van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen binnen de lidstaten en binnen de bescherming van de openbare gezondheidszorg.

De Raad van de Orde der apothekers is één van de partners die deelnam aan de vergaderingen om dit initiatief op punt te stellen.

Meer dan een dozijn landen zijn vertegenwoordigd bij deze werkvergaderingen die apothekers, geneesheren, tandartsen en vroedvrouwen bijeenbrengen.