Datums in 2022 waarop de Provinciale Raden samenkomen om inschrijvingen te acteren

20 jan. 2022
 • Home
 • Nieuws
 • Datums in 2022 waarop de Provinciale Raden samenkomen om inschrijvingen te acteren

 • Antwerpen: di 14/06 - wo 13/07 - di 30/08 - do 22/09 - wo 19/10 - do 17/11 - di 13/12
 • Brabant Fr.: ma 13/06 - ma 04/07 - wo14/9- ma 26/09- ma24/10
 • Henegouwen: do 07/07 - 1/09 - 13/09 - 20/10 - 17/11
 • Limburg: do 29/06 - di12/7 - do 25/08 - wo 21/09 - do 27/10 - wo 23/11 - do 22/12
 • Luik: wo 06/07 - 07/09
 • Luxemburg: wo 06/07 - 12/09 -di 11/10
 • Namen: ma 20/06 - wo 06/07 - 29/08 - 12/09
 • Oost-Vlaanderen: do 10/11 - do 15/12
 • Vlaams-Brabant: di 07/06 - di 12/07 - di 20/09 - di 11/10 - di 8/11 - di 6/12 - di 17/01/23 - di 13/02/2023 - di 14/03/2023
 • West-Vlaanderen: ma 20/06 - ma 11/07 - ma 19/09 - wo 19/10 - ma 14/11 - ma 12/12