Beeld van de Orde der apothekers

09 nov. 2007

Een onderzoek over het imago van onze Instelling werd gevoerd bij de leden van de Provinciale Raden in functie en bij de raadsleden die hun mandaat beëindigden in december 2006. De antwoorden waren zeer talrijk en de kritieken positief. De eerste genomen beslissingen zijn de volgende: ·De preventieve en verzoenende rol van de Provinciale Raden aantonen en niet alleen de repressieve, ·Een meer dynamische en open houding aannemen, ·De toegankelijkheid naar de jonge confraters toe verbeteren, ·Zorgen voor een betere financiële transparantie, ·Een meer pro-actieve houding aannemen tegenover de parlementariërs, de verschillende nationale en academische autoriteiten, de stagiairs en de media. ·In de zin van de nieuwe Europese richtlijnen evolueren.