Tweeslachtigheid in de klinische biologie

03 aug. 2015
  • Home
  • Tweeslachtigheid in de klinische biologie

De Nationale Raad werd geïnterpelleerd door een apotheker-klinisch bioloog aangaande het opnieuw voorkomen van de tweeslachtigheid tussen voorschrijvende artsen en klinische laboratoria.

De commissie klinische biologie van het wetenschappelijk instituut volksgezondheid heeft recentelijk een rondschrijven gericht aan artsen en apothekers directeurs van klinische laboratoria aangaande dit fenomeen. Aan dit schrijven was een intentieverklaring om de deontologie en de medische ethiek te respecteren toegevoegd.

De Nationale Raad wenst zijn leden te herinneren aan de plicht de farmaceutisch deontologische code na te leven.