Matrassen voor honden en katten

20 mei 2013
  • Home
  • Matrassen voor honden en katten

De Nationale Raad kreeg de vraag van een commerciële firma aangaande het deontologisch karakter van het commercialiseren van hygiënische matrassen voor honden en katten in de apotheek. De Nationale Raad heeft zich hierover uitgesproken tijdens zijn zitting van 25 april.

Hij is van mening dat de verkoop van dergelijke producten vreemd is aan officinale farmaceutische handelingen zoals omschreven in artikel 4 van het Koninklijk besluit nr 78 van 10/11/1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarenboven beantwoorden ze niet aan de criteria die de Nationale Raad nodig acht opdat een parafarmaceutisch product in de apotheek zou mogen aanwezig zijn. Deze criteria, alsook de categorieën van parafarmaceutisch producten die hun plaats hebben in de apotheken, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde der Apothekers: klik hier om de criteria te raadplegen.

De Nationale Raad is bijgevolg van mening dat dergelijke producten geen plaats in de apotheek kunnen krijgen.