Belang van het kenteken van de apotheek tijdens de wachtdienst

30 sep. 2009
  • Home
  • Belang van het kenteken van de apotheek tijdens de wachtdienst

Zowel de Code van Farmaceutische Plichtenleer als het K.B. van 21.01.2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers bieden een antwoord op deze nog veel gestelde vragen.

Artikel 79 van de deontologische code bepaalt:

“Elke apotheek moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar kenteken dat de patiënt gemakkelijk toelaat ze te herkennen. Daar dit kenteken een plaats van Volksgezondheid aanduidt dient het sober, niet knipperend noch geanimeerd te zijn. De vermelding van het uur, de datum en de temperatuur is evenwel aanvaardbaar.”

Artikel 10 van het K.B. van 21.01.2009 stelt:

Iedere apotheek moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar uithangbord teneinde gemakkelijk te kunnen worden teruggevonden door de patiënt, meer bepaald tijdens de wachtdienst.”

Om elke verwarring in hoofde van de patiënt uit te sluiten en hem in staat te stellen gemakkelijk de apotheken te vinden die geopend zijn, mogen de kentekens en uithangborden enkel verlicht worden tijdens de openingsuren van de apotheek en wanneer de apotheek de wachtdienst verzekert.