Actie "Met belgerinkel naar de winkel"

17 apr. 2013
  • Home
  • Actie "Met belgerinkel naar de winkel"

“Met belgerinkel naar de winkel” is een mooie actie ter bevordering van de gezondheid door het aanmoedigen van het fietsen en mede door het positief milieuaspect.

De Nationale Raad vestigt niettemin de aandacht van de apotheker op het feit dat deze actie aanleiding kan geven tot bepaalde praktijken met een uitermate commerciële inslag (zoals het organiseren van een tombola, het inrichten van een uitstalraam over het thema van de actie), wat in tegenstrijd is met de bepalingen uit de Code van Farmaceutische Plichtenleer.

De apotheker waakt er over afstand te nemen van deze praktijken om te vermijden gelijkgesteld te worden met een gewone handelszaak. De apotheker is een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn professionaliteit ten dienste stelt van de Volksgezondheid in een daartoe vergunde officina.

Voor zover hij niet ingaat op de commerciële praktijken, is de Nationale Raad van mening dat de apotheker kan deelnemen aan deze actie.